Dit støv kan ikke kun skade dig selv men også dine kollegaer

Selvom det længe har været kendt, at støv kan være skadeligt for lungerne, er støv stadig et problem på byggepladserne. Ifølge Søren Schytte, formand for BATs arbejdsmiljøudvalg, skyldes det, at man mange steder ikke håndterer støvet korrekt, og det kan ikke kun gå ud over dig selv, men også de kollegaer, som skal arbejde på pladsen efter dig.

Det dannes, når man skærer i beton, saver i træ, river en væg ned eller sliber. Støv er uundgåeligt på en byggeplads, og det er lovpligtigt, at støvet skal fjernes ved kilden. Det vil sige, at der skal sug på maskinerne, være ordentlig udluftning, ventilation, og så skal medarbejderen bære maske, hvis det støver kraftigt. Men ifølge Søren Schytte, formand for arbejdsmiljøudvalget i BAT, så er det ikke det syn, man møder på alle byggepladser:

”Det er et evigt tilbagevendende problem og generelt et kæmpe problem på byggepladserne, fordi man som bygherre, mester eller anden leder ikke forholder sig aktivt til det” fortæller Søren Schytte som selv var med ude ved byggepladserne, da BAT tog ud på arbejdspladserne med fokus på byggestøv.

Selvom det ikke længere er noget nyt, at støv kan være sundhedsskadeligt, så oplever Søren Schytte ikke, at det er noget, man tænker over på byggepladserne. Håndværkerne bruger de maskiner, de får udleveret uden at tænke over, hvad det betyder for den kollega, der skal arbejde efter dem.

”Det kan være, at tømreren står og laver noget meget støvende arbejde, men det er maleren og elektrikeren, som bliver generet af støvet bagefter, forklarer Søren Schytte, som også pointerer, at det kræver fokus på arbejdspladsen, hvis man skal støvproblemerne til livs.

”Det handler om vane og om at få støvhåndteringen ind i arbejdsgangen. Byggeledelser, arbejdsgivere og os som ansatte skal begynde at tænke over, hvad det egentlig er, vi skal gøre, når vi arbejder med støv,” siger han.