Har du tjek på reglerne om mærkning af industristøvsugere?

Det er ikke ligegyldigt, hvilken støvsuger du vælger. Ifølge fælles EU-regler EN-60335-2-69 skal industristøvsugere være mærket med H-, Ml eller L (høj, medium eller lav) alt efter hvilke arbejdsopgaver, man har. Bogstaverne angiver, hvor meget støv filtrene tilbageholder.

Husk at være opmærksom på godkendelse til processug

Ofte oplever man, at der er "godkendte" støvsugere på markedet med fx M- eller H-mærke, som umiddelbart virker til at være i orden at bruge til arbejdsopgaverne - men det er ikke altid sandt!

Hvis du skal bruge støvsugeren med værktøj - altså til processug - skal støvsugeren være med akustisk alarm for at være godkendt til arbejdet. Den akustiske alarm lyder, hvis filteret under arbejdet er stoppet til, og suget derfor bliver for svagt. Hvis man fx saver i træ, er det vigtigt at vide, hvis støvsugeren stopper til undervejs. 

Det er altså vigtigt, at du skelner mellem dust extractors - som er støvsugere til processug - og vacuum cleaners, der bruges til rengøring, når du køber støvsuger. Vacuum cleaners til rengøring behøver nemlig ikke akustisk alarm for at være M- eller H-godkendte, men så skal du huske, at de kun må bruges til rengøring og ikke til processug!

Alle Starmix' M- og H-mærkede støvsugere er med akustisk alarm og kan derfor bruges både til rengøring og til processug. 

H-støvsugere


Hvis man arbejder med følgende materialer, bør man bruge en H-støvsuger:

 • Løvtræ
 • Kvartsholdige materialer
 • Asbest
 • Skimmel
 • Cement og mørtel
 • Sand og grus
 • Murbrokker
 • Fyldemasse (med silikat)
 • Bitumen
 • Mineralske fibre
 • Isoleringsmateriale, såsom glasuld

Der er særlige krav til håndteringen af disse typer støv. Bl.a. skal man bruge værktøj for at få adgang til filtrene, og poserne skal være af plast for at forhindre støvet i at trænge gennem posen, når den tømmes. Disse krav opfyldes af støvsugere godkendt til støvklasse H.

Støv på gulve m.v. på byggepladser indeholder typisk blandet støv fra arbejdsprocesserne (herunder bl.a. træstøv og respirabel kvarts), og da dette støv typisk ikke er undersøgt, skal man efter forsigtighedsprincippet anvende en H-støvsuger til rengøringen. 

Der bliver ikke brugt asbest i nye bygninger, men der vil stadig være asbest i mange gamle tage og vægplader. Når de afmonteres, er det vigtigt, at man undgår at indånde støvet, da det er kræftfremkaldende.

Støv fra murværk og beton kan give stenlunger og lungekræft

Arbejder man med murværk, puds eller beton, skal man være klar over, at støvet indeholder kvarts. Og hvis man indånder det fine kvartsstøv, risikerer man at få stenlunger og endda også lungekræft. Også cement- og mørtelstøv er skadeligt at få på sig, da det udtørrer huden og giver irritation og eksem. En luftrenser reducerer disse typer støv betydeligt.

Se udvalget af SILA luftrensere her

Fordele ved Starmix H-støvsugere:

 • Akustisk alarm ved for svagt sug
 • Patenteret plastsæk til sikker håndtering af farligt affald
 • Filtrene håndteres fra den rene side
 • Filtrene optager ikke plads i beholderne – giver større kapacitet
 • Automatisk filterrens også ved tændt værktøj

Se Starmix-H støvsuger

Lad være med at bruge "hjemmelavede" løsninger

Rent teknisk omfatter de gældende regler kun krav om et H-filter for håndtering af skimmel og isoleringsmateriale; derfor vælger nogle at købe en billigere M-støvsuger og forsyne den med et H-filter. Det må dog kraftigt frarådes, da motoren i en M-støvsuger giver en for kraftig luftgennemstrømning til, at H-filtret virker efter hensigten.

Brug en H-støvsuger på byggepladsen

Arbejdstilsynet anbefaler, at man på byggepladser bruger en H-støvsuger - den kan nemlig anvendes i alle sammenhænge og give det mest sikre arbejdsmiljø. En kombination af en H-støvsuger og en professionel luftrenser giver optimal nedbringelse af støvpartiklerne. 

Se udvalget af SILA luftrensere her

M-støvsugere


Hvis man arbejder med følgende materialer, bør man bruge en M-støvsuger: 

 • Nåletræ
 • Gips
 • Fermacell fibergips
 • Fyldemasse (uden silikat)
 • Fliseklæb
 • Lak og maling

Træstøv kan være kræftfremkaldende

I de senere år har Arbejdstilsynet især gjort opmærksom på problemerne med træstøv på byggepladserne. Træpartikler kan nemlig give både astma, bronkitis og kræft. Og det gælder ikke kun trykimprægneret træ. Reglerne for en byggeplads og et værksted er forskellige. Arbejder man på et værksted, skal sugeluften enten ledes ud i det fri, til et ventilationsanlæg eller til et spånsug. En luftrenser reducerer støvmængderne yderligere.

Se udvalget af SILA luftrensere her

Arbejder man på en byggeplads, er der ingen krav om udluftning.

Fordele ved Starmix M-støvsugere er:

 • Akustisk alarm ved for svagt sug
 • Patenteret plastsæk til sikker håndtering af farligt affald
 • Filtrene håndteres fra den rene side
 • Filtrene optager ikke plads i beholderne – giver større kapacitet
 • Automatisk filterrens når værktøjet slukkes henholdsvis fuldautomatisk filterrens under brug (iPulse ISP kombisuger)

Se Starmix-M støvsuger
Se Starmix-M iPulse

L-støvsugere


L-støvsugere er beregnet til almindelig rengøring i husholdningen, på kontorer, hoteller m.m. Støvet er ufarligt og udgør ingen sundhedsrisiko ved indånding. 

 • Husstøv
 • Jord

Hvis det er muligt at reducere udviklingen af støv omkring medarbejderne, er man forpligtet til at gøre det. Det gælder også, hvis støvudviklingen ligger under de tilladte grænseværdier. Det betyder i praksis, at en luftrenser bør være en integreret del af arbejdet i støvfyldte omgivelser.

Se udvalget af SILA luftrensere her

Vidste du at ...

 • anVærktøj tilbyder kurser i arbejdsmiljø Vi underviser internt i huset, hvor vi blandt andet opstiller simuleringer.
 • anVærktøj besøger dig gerne på byggepladsen til en snak om arbejdsmiljø Vi kører gerne ud sammen med en forhandler og vurderer dit behov på byggepladsen.
 • anVærktøj har eget serviceværksted Vores serviceteknikere reparerer støvsugere af de fleste mærker.

Tag kampen op mod byggestøv!

Støv på byggepladsen er en dræber, der skal bekæmpes! anVærktøj har produkterne og den nødvendige viden til at give dig en hånd i kampen!Tag kampen op mod byggestøv!

 

Læs mere om støv her

 

Hvor store støvpartikler trænger igennem filtrene?

I skemaet nedenfor kan du tjekke, at din støvsuger overholder grænseværdien for det stof, du arbejder med (grænseværdierne fastsættes af Arbejdstilsynet).
Kolonnen "Max støvgennemgang i filtre" angiver den værdi, der kræves opfyldt ifølge norm EN 60335-2-69 for at opnå mærkningen H, M eller L. Som man kan se, tillader Starmix støvsugerfiltrene en langt lavere støvgennemgang end det tilladte for normen. Kolonnen OEL/mak grænseværdi" viser, hvilken mærkning støvsugeren skal have, hvis man arbejder med et stof, der har en OEL-grænseværdi. Fx er grænseværdien for bomuldsstøv 0,5 fiber pr. cm3, hvilket kræver en M-mærket støvsuger.

Jo mindre støvpartiklerne er, jo værre sygdomme kan de fremkalde. Illustrationen nedenfor viser, hvilke skader de forskellige størrelser støvpartikler udsætter kroppen for.

Arbejdsmiljøloven er klar

Hvis det er muligt at reducere udviklingen af støv omkring medarbejderne, er man forpligtet til at gøre det. Det gælder også, hvis støvudviklingen ligger under de tilladte grænseværdier. Det betyder i praksis, at en luftrenser bør være en integreret del af arbejdet i støvfyldte omgivelser.

Se udvalget af SILA luftrensere her