Har du brug for viden om PCB?

Der er skrevet  meget om PCB, og det kan virke lidt uoverskueligt at sætte sig ind i emnet. Men man behøver ikke kende alle de tekniske detaljer for at kunne arbejde med PCB. Her får du den vigtigste viden om PCB i kort form. Har du brug for yderligere oplysninger, kan du klikke videre ind på linkene nederst på siden.

Hvad bør man vide om PCB?

PCB er et af verdens farligste giftstoffer. Det blev brugt i byggeriet fra 1950 frem til 1977, hvor det blev forbudt. PCB kan ikke lugtes eller føles. Det er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at forringe forplantningsevnen. PCB afgiver dampe ved almindelig stuetemperatur. Det optages ved indånding og gennem huden og ophobes i kroppen, der ikke kan skille sig af med det igen.

Se også "Gode råd om PCB"

Hvor findes PCB?

Miljøstyrelsen har i 2013 kortlagt PCB-forekomsten i Danmark. Over 200.000 en- og tofamiliehuse skønnes at overskride grænseværdierne. Hertil kommer over 26.000 etage- og kontorejendomme samt skoler. I de kommende år bliver det nødvendigt at renovere mange af disse bygninger.

PCB har været brugt i fugemasser, maling, lim, termoruder og mange andre steder. PCB findes både som støv og dampe, og begge dele skal fjernes. PCB kan vandre 5–10 cm ind i beton og 1-2 m i letbeton. Dampene kan desuden trænge gennem plastik. Derfor er metalbeholdere de eneste sikre beholdere til transport af PCB.

Hvordan håndterer man PCB som håndværker?

Det er bygherrens ansvar at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt. Bygherren skal også oplyse entreprenøren om de særlige risici, der er forbundet med udførelsen af arbejdet, herunder forekomsten af bly og PCB.

Flere oplysninger om PCB

- Arbejdstilsynets AT-intern instruks nr. IN-9-3
- BAR-BA - Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
- PCB-vejledning - Dansk Asbestforening
- PCB-vejledning - Københavns Kommune

Vidste du at ...

  • anVærktøj tilbyder kurser i arbejdsmiljø Vi underviser internt i huset, hvor vi blandt andet opstiller simuleringer.
  • anVærktøj besøger dig gerne på byggepladsen til en snak om arbejdsmiljø Vi kører gerne ud sammen med en forhandler og vurderer dit behov på byggepladsen.
  • anVærktøj har eget serviceværksted Vores serviceteknikere reparerer støvsugere af de fleste mærker.

Tag kampen op mod byggestøv!

Støv på byggepladsen er en dræber, der skal bekæmpes! anVærktøj har produkterne og den nødvendige viden til at give dig en hånd i kampen!Tag kampen op mod byggestøv!

 

Læs mere om støv her