Funktionsguide til laser-afstandsmålere

Moderne laser-afstandsmålere har et væld af funktioner og fungerer næsten som mini-computere. Det kan være svært at holde styr på alle funktionerne og finde den model, der passer bedst til opgaverne. Oversigten nedenfor kan hjælpe dig med at få styr på begreberne.

Vil du have et overblik over de forskellige modeller?

Vi har også samlet alle laser-afstandsmålere i vores sortiment i to overskuelige sammenligningsskemaer, der kan hjælpe dig med at få lynhurtigt overblik over forskellene i de forskellige modellers funktioner:

Se sammenligningsskema med laser-afstandsmålere fra Leica
Se sammenligningsskema med øvrige laser-afstandsmålere

Min/max / målebånd

Min.-max målinger med laser-afstandsmåler

Maksimummålingen er meget nyttig, fx til at finde rummets diagonal. Minimummåling kan bruges til at måle de rette vinkler til en væg.

Højdesporing

Højdesporing til målinger uden reflekterende punkter

Man kan fastslå højden af bygninger eller træer, som ikke har noget passende reflekterende punkt med højdetracking-funktionen. Sigt med den digitale Pointfinder på det nederste punkt af den målte højde og foretag en måling. Sigt så laseren mod toppunktet af genstanden. Displayet vil herefter vise højden.

Flade- og rummål

Areal- og volumenmålinger med laser-afstandsmåler

Med kun to eller tre målinger kan man hurtigt og præcist beregne arealet af et loft, gulv eller væg, eller volumen af et rum. Man behøver ikke skrive de enkelte værdier ned! Resultatet beregnes og vises i displayet.

Dobbelt hældning

Dobbelt hældningsmåling med laser-afstandsmåler

Med denne funktion kan man fx bestemme taghældningen på et hus, selv på lang afstand. For at gøre dette foretager man to afstandsmålinger og laser-afstandsmåleren bestemmer hældningen på samme tid. Desuden oplyses flere detaljer såsom afstanden og faldet mellem de målte punkter

Trekant-& rumvinkel

Trekantfunktionen bruges til rum med mange hjørner

Trekantfunktionen hjælper dig med hurtigt og effektivt at beregne arealet af rum med flere hjørner. Del rummet ind i imaginære trekanter. Med kun tre målinger bestemmes arealet af hver trekant, som man så kan summere op. Tryk på en tast giver dig en detaljeret visning af rumvinklen, så man fx hurtigt kan tjekke, om det er en ret vinkel.

Trapezfunktion

Trapezmålinger til måling af taghældninger, facadearealer m.m.

Med trapez-funktionen kan man hurtigt og pålideligt bestemme fx taghældninger og facadearealer. Man behøver kun tre målinger, og resultatet kommer frem i displayet. Hvis adgangen til den målte genstand er begrænset, og målingen kun kan udføres fra ét punkt, er det ikke et problem pga. de integrerede hældningssensorer.

Malerfunktion

Malerfunktion med laser-afstandsmåler

Med denne funktion kan man fx bestemme det totale vægareal i et rum uden at skulle notere mellemresultater. Mål blot længden af væggene, som man kan lægge til eller trække fra efter behov. Mål til sidst rumhøjden, som så automatisk ganges med den tidligere beregnede værdi.

Højdeprofilmåling

Højdeprofilmålinger med laser-afstandsmåler

Sigt laser-afstandsmåleren mod et kendt referencemærke og mål så højdedifferencen for andre punkter i forhold til dette fixpunkt. Hvis de målte punkter alle tages i én retning, kan grundens profil bestemmes fra de målte vandrette afstande og højdedifferencerne.

Tiltsensor

Hældningsmåling med laser-afstandsmåler

Hældningssensorerne i laser-afstandsmålerne kan måle hældninger op til ±45° eller endda have et måleområde på 360°. Det betyder, at man kan måle hældninger over hovedhøjde. Det er særligt interessant for folk, der ønsker at bestemme taghældninger.

Pytagoras funktioner

Pythagoras-funktioner med laser-afstandsmåler

Med et trefodsstativ kan man måle afstande indirekte, vandret og lodret. En laser-afstandsmåler med Pythagoras-funktion udregner automatisk resultatet fra tre målinger. Funktioner som fx automatiske min.- og max.-målinger hjælper til med at måle det rigtige punkt.

Delhøjder som fx balkon- eller vindueshøjder bestemmes med Pythagoras.

Forbi forhindringer

Laser-afstandsmåleren kan udregne en afstand, selvom der er en forhindring

Den ønskede vandrette afstand bestemmes med hældningsmålingen, selv hvis man ikke kan sigte direkte vandret på genstanden. Denne funktion er meget nyttig, fx hvis vægge, hække eller personer befinder sig mellem laser-afstandsmåleren og målet.

Afsætningsfunktion

Opmålingsfunktion med laser-afstandsmåler

En eller to forskellige afstande (a og b) kan indtastes i laser-afstandsmåleren og derpå bruges til fratrækning fra definerede målte længder. Displayet viser altid den aktuelle afmærknings afstand og en retningspil. Ved 0,1 m afstand til det næste markeringspunkt lyder et akustisk signal.

Bredder, højder, arealer

Mål bredder, højder og arealer med laser-afstandsmåler

Man måler i rette vinkler til genstanden. Genstanden vises på displayet, og derefter kan man markere den ønskede dimension med pilene. Displayet vil så vise værdien. På den måde kan man fx måle bredden, højden og arealet af et reklameskilt med én afstandsmåling.

Diametermåling af genstande

Diametermåling med laser-afstandsmåler

Opmål midten af genstanden med Distoen. Genstanden vises på displayet, og derefter kan man markere diameteren med pilene. Displayet viser herefter resultatet. Denne funktion er ideel til fx bestemmelse af diameteren for en træstamme.

Overblikskamera og screenshots

Lav screenshots og tag billeder med overblikskamera

Med det integrerede kamera kan man tage billeder og downloade dem via USB-interface til computeren. Screenshotfunktionen er særdeles velegnet til at gemme information om målinger. Man kan gemme al information vist på displayet og derefter overføre det via USB-interface til computeren.

Punkt til punkt-måling

Punkt til punkt-måling sammenlægger flere målinger

Fold Smart Base på Leica Disto S910 ud og placér laser-afstandsmåleren på en stabil overflade. Efter sigte og måling af start- og endepunkt af den målte afstand vises resultatet i displayet. Hvis laser-afstandsmåleren er nivelleret, bestemmer den højdeforskellen, den vandrette afstand og hældningen af den målte linje. Med denne funktion er det meget let at måle længden eller bredden af fx et loft.

Smart arealmåling

Måling af skrå arealer og omkredse

Bestem arealet og omkredsen af vandrette, lodrette og endda skrånende flader fra ét punkt. Dette gøres ved at placere den udfoldede Smart Base på en stabil overflade og sigte mod hjørnepunkterne på overfladen, der skal måles med eller mod urets retning. Med denne fremgangsmåde kan man hurtigt og let måle komplekse overflader på gulve, vægge og lige eller skrå lofter.

Datafangst i dxf-filer

Gem målte punkter i dxf-fil

Efter at have nivelleret Leica Disto S910 med udfoldet Smart Base kan man måle punkter og gemme dem i en dxf-fil. Filerne er herefter tilgængelige til download via USB-stik. 2D dxf-filerne giver gulvplaner eller væglayouts; 3D dxf-filerne giver de målte punkter i 3D til viderebehandling. Når Pointfinder er slået til, kan man også downloade billeder af de målte punkter.

Punktdataoverførsel

Overfør data i realtid til bærbar PC, også til AutoCAD® og BricsCAD®

Ved at bruge WLAN-forbindelsen og Smart Base kan man overføre ethvert af de ønskede punkter i realtid til en bærbar PC. Leica Disto overførsel med Plugin understøtter også dataoverførsel til AutoCAD® og BricsCAD®. Data kan også overføres til tredjeparts-software. På den måde kan man gøre fuld brug af sin foretrukne software. Denne funktion er ideel, hvis man vil tjekke eksisterende datasæt eller lave nye tegninger af eksisterende bygninger.