Usikker på hvilken laser du skal vælge?

Det er ikke så mærkeligt, når udvalget er så stort.  For at gøre det mere overskueligt har vi her samlet nogle af de vigtigste oplysninger, du bør overveje, inden du investerer i en laser.

Hvad er forskellen på alle linjelaserne?

Udvalget af linjelasere er stort, og det kan være svært at finde rundt i det. Her er hjælp til dig, der søger en ny linjelaser:

På denne side kan du se, hvilke spørgsmål du kan stille dig selv for at finde en linjelaser til dine behov.
Denne guide kan hjælpe dig med at finde den bedst egnede linjelaser.

Hvad er forskellen på alle rotationslaserne?

Ligesom med linjelasere er udvalget af rotationslasere meget stort, og det kan være ret så uoverskueligt at finde den helt rigtige laser. Derfor har vi lavet to guides, der hjælper dig med at sammenligne de forskellige rotationslasere fra GeoFennel og Spectra:

Se sammenligningsskema med rotationslasere fra GeoFennel
Se sammenligningsskema med rotationslasere fra Spectra

Selvnivellering er vigtigt

Vælg altid en laser med selvnivellering. Det sparer tid, at man ikke skal indstille laseren ved hver opstilling, og det giver færre fejlmuligheder.

En laser med selvnivellering:

  • Overflødiggør indstillinger som er nødvendige ved manuelle lasere med boblelibelle
  • Eliminerer fejl på grund af vibrationer og temperatursvingninger
  • Har optisk og/eller akustisk alarm, der advarer dig, hvis laseren har fået et stød

Vælg rotationslaser med almindeligt fald eller digitalt fald afhængig af arbejdsopgaver

Rotationslasere findes med to typer fald - manuelt fald og digitalt fald. De bruges til hver deres formål:

Manuelt fald: Hvis man kender to yderpunkter og blot skal forbinde de to planer, bruger man manuelt fald. Fx hvis man skal bygge en indkørsel og kender højden ved vejen og ved huset.

Digitalt fald: Hvis man skal lave et specifikt fald, er man nødt til at bruge en rotationslaser, hvor faldet kan indstilles digitalt. Fx hvis man lægger dræn i jorden, er der opstillet krav til, hvor mange graders hældning drænrøret skal have.

MASK-funktion er en god egenskab på byggepladsen

Hvis flere rotationslasere er i brug samtidig på en byggeplads, kan det være svært at skelne laserstrålerne fra hinanden, både med og uden modtager. I så fald kan man bruge en mask funktion, som skærmer af, så laserstrålen kun lyser i den ønskede retning. På den måde undgår man forstyrrende signaler fra 'fremmede' rotationslasere eller laserstråler, der reflekteres af vinduer el. lign.

Grønne lasere er mere synlige end røde

Det menneskelige øje har ca. fire gange så nemt ved at se grønt laserlys som rødt, især hvis der er meget lyst i lokalet. Og hvis man bruger grønne laserbriller, bliver laserstrålen endnu mere synlig. Grunden til at man ikke fremstiller alle lasere med grønt laserlys er, at det kræver en mere avanceret teknik, som gør prisen ca. en tredjedel højere. Desuden er optikken i en grøn laser mere sart end i en rød laser og kan ikke tåle så store temperaturudsving som en rød. Grønne lasere er ideelle til indendørs brug, hvorimod de kan være vanskelige at se udendørs. Derfor bruger man oftest en rød rotationslaser med modtager til udendørs opgaver. 

Både linjelasere og rotationslasere findes i grønne versioner.

Sådan læser man oplysningerne om beskyttelsesgrad

Laserens levetid afhænger blandt andet af, hvor modstandsdygtig den er over for støv og vand. Derfor er det en god ide at tjekke beskyttelsesgraden, før man træffer sit valg. Beskyttelsesgraden bør angives i salgsmaterialet og betjeningsvejledningen, der følger med laseren. Beskyttelsesgraden opgives som IP (forkortelse for "Ingress Protection Rating") efterfulgt af et tocifret nummer.

Nummeret kan aflæses ved hjælp af dette skema:  

1. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
FASTE LEGEMER
2. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
VAND
0 X
IKKE beskyttet
X 0
IKKE beskyttet
1 X
Genstande > 50,0 mm
X 1
Dryppende
2 X
Genstande > 12,0 mm
X 2
Dryppende > 15°
3 X
Genstande > 2,5 mm
X 3
Regn, dryppende > 30°
4 X
Genstande > 1,0 mm
X 4
Oversprøjtning
5 X
Støvskærmet
X 5
Spuling
6 X
Støvtæt
X 6
Spuling (højt tryk)
 
 
X 7
Vandtæt (indtil 1 m dybde)
 
 
X 8
Vandtæt (mere end 1 m dybde)

Eksempler:
IP 54: Støvskærmet og modstandsdygtig over for oversprøjtning
IP 67: Støvtæt og vandtæt indtil 1 m dybde

Sådan vedligeholder man bedst sin laser

Rengøring af lasere

Hvis laservinduet er snavset, skal man gøre det rent med en blød klud eventuelt fugtet med lidt vand. Hvis laseren er våd, skal den tørres omhyggeligt og først pakkes ned i kufferten eller tasken, når den er helt tør. Ellers kan der dannes kondens i laseren, hvilket kan ødelægge elektronikken.

Transport af lasere

Transportér altid laseren i den originale kuffert eller taske. Vær desuden opmærksom på, om din laser skal låses før transport - det fremgår i så fald af betjeningsvejledningen. Hvis du glemmer at låse laseren, kan den komme ud af kalibrering.

Batterier til lasere

De fleste lasere leveres med et sæt genopladelige batterier. Det er vigtig, at lade det helt op, inden laseren tages i brug. Så holder batterierne længere, og du risikerer ikke at blive afbrudt midt i arbejdet på grund af flade batterier. Efter nogen tid kan kontaktfladerne i batterirummet irre, så strømforsyningen forstyrres. Irren kan dog let fjernes med en kniv eller et viskelæder på en blyant.

Reparation af lasere

Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde. Hvis laseren skal repareres eller justeres, kan den sendes til anVærktøj, der reparerer lasere og måleinstrumenter af de fleste mærker.

Husk at du selv skal kontrollere rotationslaserens nøjagtighed

Gør det til en vane at kontrollere din rotationslaser, hver gang du laver en ny opstilling. Det tager kun få minutter og sikrer dig imod dyre fejl på grund af en skæv laser:

  1. Placér rotationslaseren på et trefodsstativ eller en bordplade ca. 5-10 m fra en væg. Tænd laseren og markér laserstregen på væggen.
  2. Drej rotationslaseren 180° og markér igen laserstregen på væggen
  3. Drej rotationslaseren 180° og markér endnu engang laserstregen på væggen.
  4. Hvis afstanden mellem de tre markeringer overstiger 1-3 mm, er laseren skæv og skal sendes til kalibrering. anVærktøj kalibrerer rotationslasere af alle mærker.

Videoen guider dig trin for trin:

 

Når du sender laseren til kalibrering, bedes du medsende et udfyldt serviceskema.

Download serviceskema

Laserstråler fra måleinstrumenter er ikke farlige

Laserstråler fra linjelasere eller rotationslasere er kun skadelige, hvis øjet udsættes for dem i længere tid. Man skal derfor ikke se direkte ind i laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter. Og af samme årsag skal man arbejde i et niveau over eller under øjenhøjde, så man ikke risikerer at rette laserstrålen mod andre personer. Hvis man kommer til at se kortvarigt i laserstrålen, beskyttes øjet normalt af blinkerefleksen.

Laserbriller bruges til lettere at kunne se laserstrålen i sollys - ikke til beskyttelse af øjet.

Vidste du at ...

  • anVærktøj tilbyder kurser i brug af måleudstyr Vi underviser internt i huset, hvor vi blandt andet opstiller simuleringer.
  • anVærktøj besøger dig gerne på byggepladsen Vi kører gerne ud sammen med en forhandler og vurderer dit behov på byggepladsen.
  • anVærktøj har eget serviceværksted til reparation af måleudstyr Vores serviceteknikere reparerer måleudstyr af de fleste mærker.

anVærktøj har et stærkt hold af specialister inden for måleudstyr, der sørger for at holde sig ajour med den nyeste udvikling. Vi deler gerne ud af vores viden, så du får mest mulig udbytte af dine måleinstrumenter.