FAQ om optiske instrumenter

Hvad er mine jobkrav?

 • Funktioner: Sænklod, højdeafsætning/nivellering, rette vinkler, opstilling på linie, fald og afstandsmåling
 • Indendørs og udendørs brug
 • Monteringstilbehør: Teleskopstænger og vægbeslag kun til indendørs brug
 • Trefodsstativ til indendørs og udendørs brug
 • Nøjagtighed og arbejdsområde


Hvorfor er automatisk nivellering vigtigt (luftdæmpet og krydsophængt kompensator)?

 • Garanterer nøjagtighed og ensartethed - den faste overførsel af et referencepunkt til flere lokationer
 • Fjerner fejl opstået pga. vibrationer på stedet og temperatursvingninger
 • Ved små stød eller skub retter instrumentet automatisk op


Hvordan ved jeg, at mit optiske instrument er kalibreret?
Man skal vedligeholde ethvert præcisionsinstrument ind imellem for at sikre sig, at det fungerer som beskrevet i specifikationen. For at kontrollere om instrumentet stadig er præcist, kan man opsætte 2-3 fixpunkter, evt. i en hal eller et værksted, og kontrollere instrumentet ud fra disse. Er dette ikke muligt, eller er man ikke sikker på, om instrumentet fungerer korrekt, sendes det til anVærktøj.

Hvorfor bør jeg købe et optisk instrument nu?
Optiske instrumenter bliver i stadig højere grad anset som nødvendige byggeredskaber, fordi de gør det muligt at lave hurtigere og mere præcise konstruktioner. Mindre arbejde skal gøres om, man bruger mindre tid på at dobbelttjekke arbejdet, og der bliver mindre materialespild og færre fejl. Instrumenterne fra anVærktøj er til og med til at betale - de koster ikke mere end et godt, kraftigt stykke værktøj, og de tjener sig ind igen i løbet af den første uge!

FAQ om lasere

Hvordan vælger jeg en laser til indendørs og udendørs brug?
Det er vigtigt at tage laserstrålens synlighed med i betragtning, når man skal vælge den rigtige laser. Alle rotationslasere og flerstrålelasere fra anVærktøj bruger en standard 635 nm laserdiode, der garanterer god synlighed for laserstrålen indendørs, udendørs op til 10 m afhængig af lysforhold. Modtagere forøger rækkevidden (også i klart solskin) med op til 305 m.

Hvad er forskellen på en linjelaser, en priklaser og en rotationslaser?
En linjelaser - også kaldet streglaser - kan bruges til alt der skal være på linje - lamper, billeder, vinduer, spær. Den udsender en eller flere lige linjer, som er lette at se med det blotte øje, når man er indendørs. Krydslaseren sender to linjer ud vinkelret på hinanden, så man let kan få for eksempel en lamperække til at hænge vinkelret på væggen. Linjelaseren var tidligere udelukkende til indendørs brug, da linjerne ikke kan ses i solskin, men i dag fås de fleste modeller med en ”pulsfunktion”, der går ud på, at laseren med korte mellemrum sender ekstra kraftige stråler ud. Disse stråler kan opfanges af en modtager, hvilket tidligere kun var muligt med strålerne fra en rotationslaser. Så med pulsfunktionen er linjelaseren også rykket udenfor.

Priklaseren bruges til samme formål som linjelaseren men er lidt enklere og koster typisk lidt mindre. Laserprikker kan normalt ikke opfanges af en modtager.

Laserstråler som rotationslasere laver kan både ses visuelt og opfanges af en modtager. Derfor kan rotationslasere bruges under alle lysforhold (både indendørs og udendørs, også i klart solskin), og de begrænses kun af laserens kraft og modtagerens følsomhed. Rotationslasere har også den fordel, at de har meget længere rækkevidde end linjelasere, hvilket fx er en fordel, hvis man arbejder i en stor hal. Rotationslasere fås desuden med eller uden faldfunktion.

Er selvnivellering vigtigt?
En laser med selvnivellering et afgørende hjælpemiddel, hvis man som entreprenør vil være konkurrencedygtig og effektiv på nutidens krævende marked.

Lasere fra anVærktøj med selvnivellering:

 • garanterer nøjagtighed og ensartethed - den faste overførsel af et referencepunkt til flere lokationer
 • overflødiggør indstillinger der normalt kræves ved manuelle enheder med boblelibelle
 • fjerner fejl opstået af vibrationer på stedet og temperatursvingninger
 • har optisk alarm og/eller lydsignal, der advarer brugeren, hvis laseren er ude af nivellering - det udelukker kostbare fejl

Hvornår bruger man en laser med fald?
Manuelt fald bruges for eksempel, når man skal lave en indkørsel, hvor man kender udgangspunkterne ved huset og ved vejen. Man sætter laseren på et trefodsstativ og fastgør modtageren på et stadie (en slags målestang). Med det udstyr er det utrolig enkelt at grave ud i den rigtige højde. Hvis man ikke kender begge udgangspunkter men ved, at hældningen skal være for eksempel 4,5 grader, kan man bruge en laser med digital indstilling af fald.

Hvad er mask funktion?
Hvis man arbejder på en byggeplads med mange forstyrrende lyskilder, såsom vinduer, der kan reflektere lys- og laserstråler, er en rotationslaser med mask funktion ideel. Her kan man lukke ned for nogle af siderne, så strålerne kommer ud i færre retninger end fra alle 4 laservinduer.

Hvad er fordelen ved en laser med grønt lys?
Grønt lys er ca. 4 gange mere synligt for det menneskelige øje end rødt lys, så det er lettere at se, hvis der er meget lyst i lokalet. Da grønne lasere bliver fremstillet med en mere avanceret teknik end den røde udgave, er prisen ca. en tredjedel højere. Grønne lasere bruges hovedsageligt inden døre. Typisk kan optikken i grønne lasere ikke tåle helt så store temperaturudsving som røde lasere.

Hvordan ved jeg, om min rotationslaser er rigtigt kalibreret?
Man skal vedligeholde ethvert præcisionsinstrument ind imellem for at sikre sig, at det fungerer som beskrevet i specifikationen. Og generelt er det en god ide at tjekke sin rotationslaser, hver gang man laver en ny opstilling. Det kan let gøres på følgende måde:

1. Sæt laseren på en trefod eller en bordplade ca. 5-10 m fra en væg, tænd laseren og markér laserstregen på væggen.

2. Drej laseren 180° og markér igen laserstregen på væggen.

3. Drej laseren 90° og markér igen laserstregen på væggen.

Alle 3 markeringer skal være inden for en afstand på 1-3 mm fra hinanden. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man sende laseren til kalibrering hos anVærktøj. Vi anbefaler kraftigt, at man en gang om året sender sin laser til service hos anVærktøj, der reparerer lasere og måleinstrumenter af alle mærker.

Byggefejl vil altid være på brugerens ansvar.

SE OGSÅ VIDEO OM KONTROL AF ROTATIONSLASER!

Er laserstråler skadelige?
En laserstråle fra en streglaser eller rotationslaser kan være skadelig, hvis øjet udsættes for den i længere tid. Derfor må man aldrig se direkte ind i laserstrålen - heller ikke med optiske instrumenter - og man må ikke rette strålen mod andre personer. Ved tilfældige, kortvarige blik i laserstrålen beskyttes øjet normalt af blinkerefleksen.

Hvad kan laseren tåle? - Sådan forstår du koderne om beskyttelsesgrad for måleinstrumenter
De fleste professionelle lasere kan tåle både vand, støv og stød i forskellig grad. Men hvordan adskiller den ene laser sig fra den anden? Det kan du finde ud af ved at tjekke laserens beskyttelsesgrad.

Beskyttelsesgraden opgives med bogstaverne IP og derefter to cifre, der skal forstås ud fra følgende skema:

1. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
FASTE LEGEMER
2. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
VAND
0 X
IKKE beskyttet
X 0
IKKE beskyttet
1 X
Genstande > 50,0 mm
X 1
Dryppende
2 X
Genstande > 12,0 mm
X 2
Dryppende > 15°
3 X
Genstande > 2,5 mm
X 3
Regn, dryppende > 30°
4 X
Genstande > 1,0 mm
X 4
Oversprøjtning
5 X
Støvskærmet
X 5
Spuling
6 X
Støvtæt
X 6
Spuling (højt tryk)
 
 
X 7
Vandtæt (indtil 1 m dybde)
 
 
X 8
Vandtæt (mere end 1 m dybde)


Eksempler:
IP 54: Støvskærmet og modstandsdygtig over for oversprøjtning
IP 67: Støvtæt og vandtæt indtil 1 m dybde

Hvordan vedligeholder jeg min laser?
Lasere skal generelt håndteres forsigtigt, da det er avancerede måleinstrumenter med følsom optik. Brug disse retningslinjer for at sikre, at din laser altid fungerer optimalt:

Laservinduet rengøres med en blød kludRengøring af lasere
Hvis laservinduet er blevet beskidt, skal man rengøre det med en blød klud eventuelt fugtet med lidt vand.

Hvis laseren er blevet våd, skal den tørres omhyggeligt og først pakkes ned i kufferten eller tasken, når den er helt tør. Ellers kan der dannes kondens i laseren, hvilket kan ødelægge elektronikken. 

 

Laseren skal pakkes ned i den originale kuffert før transportTransport af lasere
Pak laseren ned i den originale kuffert eller taske, inden du transporterer den fra sted til sted. Visse modeller skal låses før transport (typisk de pendulophængte), det fremgår i så fald af betjeningsvejledningen. Hvis man glemmer at låse laseren, kan den komme ud af kalibrering.
  


  

Hvis kontaktfladerne i batteriholderen er irret til, duer instrumentet ikkeBatterier
De fleste lasere leveres med et genopladeligt batterisæt. Det er vigtigt, at de lades helt op inden ibrugtagning. Så vil batterierne holde længere, og du vil ikke blive afbrudt midt i arbejdet pga. tomme batterier.

Efter nogen tid kan kontaktfladerne i batterirummet irre, så strømforsyningen forstyrres. Men irren kan let fjernes med en kniv eller et viskelæder på en blyant.
 
 

 Hvis du åbner huset, bortfalder garantienReparation af lasere
Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde. Hvis laseren skal repareres eller justeres, kan du sende den til anVærktøj, der reparerer lasere og måleinstrumenter af de fleste mærker.

 

 


Hvad får jeg ud af at købe en laser nu?
Lasere bliver efterhånden anset som nødvendige byggeredskaber, fordi de gør det muligt at lave hurtigere og mere præcise konstruktioner. Mindre arbejde skal gøres om, man bruger mindre tid på at dobbelttjekke arbejdet, og der bliver mindre materialespild og færre fejl. Typisk kan én mand udføre hele arbejdet. Man kan reducere projekteringstiden med 75 % og samtidig spare penge, for laserne fra anVærktøj er til at betale. De koster ikke mere end et godt, kraftigt stykke værktøj, og de tjener sig ind igen i løbet af den første uge!

FAQ om GPS til landmåling

Hvad er GNSS?
Global Navigation Satellit System (GNSS) er en fælles betegnelse for de satellitter, der p.t. kan bruges til måling i realtime med en GPS-rover.

Betegnelser:
GPS (Global Positioning System), amerikansk
GLONASS, russisk
Galileo, europæisk
Beidou, kinesisk
GZSS, japansk

Hvordan virker GNSS?
En Spectra GPS-rover (GPS-modtager) til professionelle kan på baggrund af signaler fra GNSS-satellitter beregne geografisk position og højde over havets overflade. For at kunne bestemme en 3D-position skal roveren samtidigt modtage signaler fra mindst 4 af satellitterne.
Spectra GPS-roveren modtager konstant signaler fra GNSS-satellitterne. Jordbaserede GNSS-baser på bestemte placeringer over hele landet, modtager de samme signaler. Eftersom deres præcise placering er kendt, kan de beregne realtidspositionen og sende et korrektionssignal til GPS-roveren.
Systemet af GPS-baser placeret over hele landet kaldes et referencesystem. Referencesystemet sender korrektioner direkte til Spectra GPS-roveren vha. af mobilt bredbånd.

Hvad er RTK?
Forkortelsen står for Real Time Kinematic. RTK er navnet for den målemetode, hvor man får tilsendt korrektioner fra et referencesystem eller en radiobaseret base. De punkter man måler, er derfor korrigeret allerede mens man måler.

Hvad er post-processering?
Hvis man måler med en lille håndholdt GIS enhed, kan man ikke benytte RTK. Nøjagtigheden på en GIS enhed er typisk mellem 2 m og 0,3 m. Hvis man ønsker at opnå en lidt bedre nøjagtighed kan man efterberegne sine data på kontoret – det kaldes post-processering.

Hvad er nøjagtigheden på en Spectra GPS?
En Spectra GPS-rover kan måle med en nøjagtighed på 1-2 cm i planen og 2-3 cm i højden. Nøjagtigheden vil afhænge antallet af satellitter og placeringen af dem.

Hvor lang tid tager det at måle et punkt med en Spectra GPS?
En Spectra GPS-rover kan måle et punkt på 5 sekunder. Måletiden vil afhænge antallet af satellitter og placeringen af dem.

Er det svært at bruge GPS?
Nej. Alle kan faktisk bruge GPS uden problemer. Ved køb af en Spectra GPS vil der medfølge et opstartskursus samt danske manuler.

Kan man ringe og få hjælp?
Ved at tegne et supportabonnement kan man ringe og få hjælp inden for normal arbejdstid.

Skal GPS-roveren kalibreres?
Vi anbefaler at tegne en serviceaftale. Med en serviceaftale vil GPS´en blive kaldt ind 1 gang om året, her vil det blive tjekket, om alt er, som det skal være.

Vidste du at ...

 • anVærktøj tilbyder kurser i brug af måleudstyr Vi underviser internt i huset, hvor vi blandt andet opstiller simuleringer.
 • anVærktøj besøger dig gerne på byggepladsen Vi kører gerne ud sammen med en forhandler og vurderer dit behov på byggepladsen.
 • anVærktøj har eget serviceværksted til reparation af måleudstyr Vores serviceteknikere reparerer måleudstyr af de fleste mærker.

anVærktøj har et stærkt hold af specialister inden for måleudstyr, der sørger for at holde sig ajour med den nyeste udvikling. Vi deler gerne ud af vores viden, så du får mest mulig udbytte af dine måleinstrumenter.