Ifølge fælles EU-regler EN-60335-2-69 skal industristøvsugere være mærket med H, M eller L (høj, medium eller lav fare). Bogstaverne indikerer, hvilke materialer støvsugeren kan filtrere. Hvis du vælger en støvsuger i en for lav klassificering, i forhold til dets anvendelse, opnår du ikke tilstrækkelig beskyttelse mod at indånde støv som kan forplante sig i lungerne. Derfor er det yderst vigtigt, at du vælger den rigtige støvsuger.  
Inden du skal vælger støvsuger skal du tænke dine arbejdsprocesser igennem: Hvilke materialer skal du bruge og hvordan skal de bearbejdes?

OBS: Hvis du skal renovere eller nedrive en bygning der er bygget mellem 1950-1977 skal du være opmærksom på risikoen for PCB. For selvom du for eksempel kun arbejder med maling eller klæbemasse, kan der oprindeligt være tilsat PCB. Det gælder også, hvis du skal håndtere beton, der for eksempel ligger lige op ad en PCB-fuge. Gammelt træ, gips eller mursten fra bygningen kan også være forurenet via luften med PCB.

En vacuum cleaner er en støvsuger, men der er forskel på kravene til din støvsuger, afhængig af om den skal bruges til processug eller rengøring.

En vacuum cleaner

 • Behøves ingen kontrolanordninger
 • Må ikke bruges til processug, kun til rengøring, uanset klassificering. Selvom der kun er tale om rengøring, skal du stadig sørge for, at din støvsuger matcher til den type materiale som du skal rengøre efter

Hos anVærktøj kan du bruge vores Starmix-støvsugere til både rengøring og processug (værktøjet koblet til støvsugeren), fordi alle M- og H-klassificerede støvsugere har optisk – og akustisk alarm.

Se vores udvalg af støvsugere her

En dust extractor er en støvsuger, men der er forskel på kravene til din støvsuger, afhængig af om den skal bruges til processug eller rengøring.

En dust extractor

 • Har kontrolanordninger der alarmerer, hvis suget i støvsugeren ikke suger tilstrækkelig
 • Må bruges til både processug og rengøring, men husk stadig den rette klassificering i forhold til materialevalg og bearbejdningsform

Hos anVærktøj kan du bruge vores Starmix-støvsugere til både rengøring og processug (værktøjet koblet til støvsugeren), fordi alle M- og H-klassificerede støvsugere har optisk – og akustisk alarm.

Se vores udvalg af støvsugere her.

Der er forskel på kravene til din støvsuger, afhængig af om den skal bruges til processug eller rengøring. Der skelnes mellem en vacuum cleaner og en dust extractor.

Vacuum cleaner

 •  Behøves ingen kontrolanordninger
 • Må ikke bruges til processug, kun til rengøring, uanset klassificering. Selvom der kun er tale om rengøring, skal du stadig sørge for, at din støvsuger matcher til den type materiale som du skal rengøre efter

Dust extractor 

 • Har kontrolanordninger der alarmerer, hvis suget i støvsugeren ikke suger tilstrækkelig
 • Må bruges både til processug og rengøring, men husk stadig den rette klassificering i forhold til materialevalg og bearbejdningsform 

Hos anVærktøj kan du bruge vores Starmix-støvsugere til både rengøring og processug (værktøjet koblet til støvsugeren), fordi alle M- og H-klassificerede støvsugere har optisk – og akustisk alarm.

Se vores udvalg af støvsugere her.

Du skal vælge en L-klassificeret støvsuger, hvis du udelukkende skal bruge den til rengøring af almindelig husholdning, til kontor, hotel eller til din bil.

L-mærket støvsuger ISC

Se vores L-klassificerede støvsugere her og her.

Du skal finde ud af, hvilke arbejdsopgaver du skal lave, hvilke materialer du skal arbejde med og hvordan skal du bearbejde det? Sidst, er der mulighed for at der ved processug er udblæsning til det fri? Skal du slibe, bore, skære, hugge eller rillefræse en af følgende materialer:

 • Lak
 • Maling
 • Fyldemasse ((hvis der er silikat i fyldemassen, da anvendes en H-klassificeret støvsuger)
 • Gips
 • Nåletræ (i begrænset omfang)

I dette tilfælde kan en M-klassificeret støvsuger klare jobbet. Dog skal du gøre dig klart, om der alligevel kan være arbejdsprocesser eller andre materialer (end dem der er listet ovenfor) der kan være involveret. Er der det kan det kræve en ”højere” klassificering end M.

Skal du arbejde meget med fermacell og/eller gips, vil vi anbefale at du anvender vores gipsfiltre i din M-klassificerede støvsuger. Gipsfiltrene sikrer, at du kun skal koncentrere dig om at gøre dit arbejde færdigt, uden konstant at rense og skifte filter.

Fordelen hos anVærktøj er, at du kan bruge vores Starmix-støvsugere til både rengøring og processug (støvsugeren tilsluttet et værktøj), fordi alle M- og H-klassificerede støvsugere har optisk – og akustisk alarm.

OBS: Hvis du skal renovere eller nedrive en bygning der er bygget mellem 1950-1977 skal du være opmærksom på risikoen for PCB. For selvom du for eksempel kun arbejder med maling eller klæbemasse, kan der oprindeligt være tilsat PCB. Gammelt træ, gips eller mursten fra bygningen kan også være forurenet via luften med PCB.

Du skal gøre det klart, hvad det er for arbejdsopgaver du skal lave: Hvilket materialer skal du arbejde med, hvordan skal du bearbejde det? Sidst, er der mulighed for udblæsning til det fri? Skal du slibe, bore, skære, hugge eller rillefræse en af følgende materialer:

 • Asbest
 • Skimmel
 • Bitumen (findes i f.eks. tjære og asfalt)
 • Beton
 • Mørtel/puds
 • Murersten/murbrokker
 • Fliser
 • Granit
 • Sand
 • Grus
 • Træstøv fra løvtræ (f.eks. eg, bøg, ask, ahorn, gælder også støv fra trykimprægneret træ) 
 • Blyholdige materialer
 • Mineralske fibre/isoleringsmateriale, f.eks. glasuld

  Vælg da altid en H-klassificeret støvsuger, fordi den kan opfange de fine, farlige støvkorn, som der opstår ved bearbejdning af ovenstående materialer.

Du skal også altid vælge en H klassificeret støvsuger, hvis du arbejder på en byggeplads. Det skal du fordi de mange processer, materialer og bearbejdninger der foregår på en byggeplads, gør at det umuligt at identificere støvet ved de enkelte arbejdssteder og på en byggeplads er der altid minimum ét af ovenstående materialer til stede.

OBS: Hvis du skal renovere eller nedrive en bygning der er bygget mellem 1950-1977 skal du være opmærksom på risikoen for PCB. For selvom du for eksempel kun arbejder med bygningens betonvægge, er der risiko for, at væggen ligger op ad en PCB-fuge. Gammelt træ, gips eller mursten fra bygningen kan også være forurenet via luften med PCB.

Nej, under ingen omstændigheder. M- og H-klassificerede støvsugere har gennemgået en særlig kontrol og godkendelsesproces, som gør dem i stand til at kunne håndtere f.eks. grus, sand og beton. M- og H-klassificerede støvsugere har desuden elektroniske systemer der identificerer, når suget ikke er tilstrækkeligt. Derfor er en billig, hurtig løsning en dyr løsning for dit helbred!

Ja, det har det. Hvis der, under processug, er mulighed for udblæsning til det fri kan der, i de fleste tilfælde, bruges en M-klassificeret støvsuger.

Fordelen hos anVærktøj er, at du kan bruge vores Starmix-støvsugere til både rengøring og processug (værktøjet koblet til støvsugeren), fordi alle M- og H-klassificerede støvsugere har optisk – og akustisk alarm.

Se vores udvalg af hhv. M-mærkede ISC- og iPulse-støvsugere.

Begge modeller kan bruges til alle opgaver (vær’ selvfølgelig opmærksom på, hvilke materialer du bearbejder i forhold til støvsugerklasse).

Hvis du arbejder med meget fint støv kan det være en god idé at vælg en iPulse-model. Forskellen på en iPulse- og en ISC-model er, at når filtrene skal renses stopper ISC-modellen og du må holde pause i dit arbejde. I en iPulse-model bankes det ene filter, samtidig med at det andet filter stadig kører. På den måde behøves du ikke at holde pause med dit arbejde. Derfor er iPulse også velegnet når du f.eks. skal arbejde med gips og fermacell.


Se vores iPulse-modeller her og her og vores gipsfiltre her.

Trykimprægneret træ er godt hvis man vil forebygge svampe- og insektangreb. Forsøg dog altid at bearbejde træet inden det bliver imprægneret og undgå at brug det, hvis det er muligt. Det skal du fordi de materialer der er trykt ind i træet, indeholder stoffer som f.eks. kobber- og borforbindelser eller, hvis det er fra udlandet, kobber-, chrom-, bor- eller phosphorforbindelser. Disse stoffer kan være kræftfremkaldende, skade ufødte fostre og nedsætte mænds forplantningsevner. Derfor skal du, hvis du skal behandle trykimprægneret træ, bruge en H-klassificeret støvsuger til processug eller slutrengøring.
- Og så selvfølgelig også bruge personlige værnemidler!

Nej, under ingen omstændigheder. M- og H-klassificerede støvsugere har gennemgået en særlig kontrol og godkendelsesproces, som gør dem i stand til at kunne håndtere f.eks. grus, sand og beton. M- og H-klassificerede støvsugere har desuden elektroniske systemer der identificerer, når suget ikke er tilstrækkeligt. Derfor er en billig, hurtig løsning en dyr løsning for dit helbred!

Når din støvsuger har suget alle de farlige støvkorn op må du sikre dig, at du ikke får dem i hovedet, når du skal rense din støvsuger. Det sikres bedst ved brug af støvsugerposer, så indholdet fra støvsugeren ikke blæses op til indånding. Vi anbefaler, at du altid rengør din støvsuger væk fra dit arbejdssted og kollegaer.

Du kan forlænge støvsugerslangen ved at forbinde to støvsugerslanger. Dog kun op til 10 m, hvorefter sugeevnen forringes.

Nej. Støvsugerslangen er antistatisk og støvsugeren har en beskyttende jordforbindelse.

Det materiale du skal støvsuge, må max. være +60° varmt. Du må ikke støvsuge materiale der er brandfarligt, eksplosivt eller indeholder gløder.

Hvis der kun skal suges vand, uden luft, er max. sugehøjden 2,5 m vand, når du bruger ”full suction mode”. Hvis du støvsuger en blanding af vand og luft er max. højden 8 m, hvor du bruger ”slurp mode”.

pH-værdien på den væske du skal støvsuge, må være mellem 5 og 8*. Vær’ opmærksom på, om du er tæt på brandfarlige områder og kontrollér altid din væskes pH-værdi, da det ellers kan gå ud over filtertætningen på din støvsugerpose.  
*Hvis et materiale har en pH-værdi mellem 1-6 er det surt. Hvis et materiale har en pH-værdi mellem 8-14 er det basisk. Alt hvad der er neutralt, har en pH-værdi på ca. 7, som f.eks. vand.

Ja. Til at begynde med kan der dog være mere fugt i luftudgangen indtil afbrydelsen finder sted, men støvsugeren tager ikke skade af at suge skum.

Nej, under ingen omstændigheder. M- og H-klassificerede støvsugere har gennemgået en særlig kontrol og godkendelsesproces, som gør dem i stand til at kunne håndtere f.eks. grus, sand og beton. M- og H-klassificerede støvsugere har desuden elektroniske systemer der identificerer, når suget ikke er tilstrækkeligt. Derfor er en billig, hurtig løsning en dyr løsning for dit helbred!

Støvsugerfiltre til Starmixstøvsugere

Hvis støvsugerfilteret aldrig bliver renset, bliver det tilstoppet med tiden. Det betyder, at støvet ikke bliver opfanget af filteret, og at sugeevnen forringes. Desuden kan støvet gradvist trænge ud i andre dele af støvsugeren, hvor det ikke hører hjemme. I værste fald kan det sætte sig i motoren eller printkortet og foranledige overbelastningen. Et printkort kan nemt udskiftes, men det koster mindst tusind kroner, og du skal undvære støvsugeren, mens den er til reparation.

Se vores udvalg af filtre her.

Vores Starmix-støvsugerfiltre kan vaskes med en blød opvaskebørste under rindende vand. Rensning sikrer en markant længere levetid end ved andre filtre. Vi anbefaler, at du ikke bruger trykluft ved rensning, da det slider meget på filteret. Hav altid et ekstra filter liggende som du kan bruge, mens det andet tørrer.

Husk at på visse modeller kan filteret ikke vaskes, herunder HEPA-filtrene. Hvis filteret ikke kan vaskes, skal det selvfølgelig udskiftes, når det er stoppet til. I det tilfælde skal du huske altid have ekstra støvsugerfiltre liggende.

Vores Starmix-gipsfilter er beregnet til gipsstøv og andet fint støv. Med dette filter kan du fortsætte arbejdet i væsentlig længere tid end ved brug af andre filtre, der hurtigt får støvsugeren til at stoppe. Hvis du arbejder meget med gips, kender du nok til denne problemstilling - især hvis du ikke bruger støvsugerposer. Gipsfilteret løser dette problem og gør, at du i realiteten kan arbejde uden støvsugerposer og dermed spare udgifterne til dem. Hvis du vil være helt sikker på ikke at ødelægge motoren, så er den bedste løsning dog at bruge både støvsugerpose og gipsfilter.

 

Ja. Vores Starmix-støvsugere kan bruges uden støvsugerposer, og det er der mange der gør for at spare poserne. Hvis du ikke bruger poser, skal du dog være opmærksom på, at filtrene skal vaskes eller udskiftes oftere. Derfor skåner du støvsugeren bedst ved både at bruge støvsugerposer og rense filtre:
I det lange løb er det billigere!

Fordi de er gode til fint støv. Det giver en enkel tømning af støvsugeren, hvor støvet ikke hvirvles op ved tømning, som det gør uden pose.

Se vores udvalg støvsugerposer her.

Posen kan fyldes 30-50 % når man støvsuger meget fint støv, f.eks. betonstøv. Sugeluften skal gennem posens porøse filter. Porerne i posematerialet bliver efterhånden fyldt op af fint støv. Derved nedsættes sugeevnen, da luften ikke kan komme igennem. Når du mærker at støvsugeren ikke suger så godt (eller når den alarmerer), er det normalt tid til at skifte pose. Når luften går gennem posen, kommer der også lidt støv med igennem. Det sætter sig i støvsugerens hovedfilter. Derfor skal hovedfilteret også skiftes en gang i mellem.

Se vores udvalg af støvsugerposer her.

Så stor som mulig, fordi en stor pose har et stort filterareal. Når man f.eks. bruger en pose på 38 liter, kan den rumme ca. 12-20 liter støv. Hvis det er betonstøv, vejer dette 25-50 kg. Når der er ca. 20 kg støv i beholderen, er den ofte så tung at man naturligt skifter pose. Derved har man også den fulde sugekraft.

Se vores udvalg af støvsugerposer her.

Ja. En pose er lavet af et eller flere lag filtermaterialer. Dets opgave er at tilbageholde støvet og stadig lade luften gå igennem. Hvis filtermaterialet er groft, går der for meget støv igennem. Det støv sætter sig i hovedfilteret eller bliver blæst ud i lokalet igen – hvilket jo ikke er meningen!
Gode poser er lavet af højkvalitets filtermateriale. De bedste poser er lavet af flere lag materiale, som har forskellige egenskaber. Flerlags støvsugerposer af gode materialer kan tilbageholde næsten alt det fine støv og alligevel lade luften passere.

Se vores udvalg af støvsugerposer her.

SILA luftrenser

Det er altid en god idé med en luftrenser, som supplement til din Starmix-støvsuger, fordi moderne el-værktøj med diamantklinger er effektive, men udvikler store mængder af ekstremt fint støv.

SILA-luftrensere er den bedste kombination med en støvsuger, som værn mod støvpartikler. De er forsynet med grovfiltre og HEPA 13 filtre, som opfanger selv meget små støvpartikler fra træ, kvarts, asbest og skimmel. Luftrenserne fås i 4 forskellige størrelser, så der altid er en der passer perfekt til dit arbejde.

I Bfa's (Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg) vejledning om håndtering af støv på byggepladsen (s.13) skriver de bl.a. at: 
Luftrensere kan indsuge og filtrere en del af det svævestøv, som ikke opsamles ved processug på udviklingsstedet, fx i forbindelse med nedrivning. Det anbefales derfor, at der opstilles luftrensere i passende omfang, og at de også kører efter arbejdstid for at fjerne mest muligt støv fra luften. 

SILA-luftrenser modeller

SILA-luftrenserne fås i 4 forskellige størrelser.

SILA 600 går op til 23m2 og er nem og handy til f.eks. arbejde på badeværelser.
SILA 1000 går op til 40m2 og tåler f.eks. også at blive stablet oven på hinanden. Der er desuden mulighed for at koble den til sit værktøj.
SILA 2000 går op til 80m2 og er med transporthjul. Rigtig god til f.eks. gulvafhøvling. Der er desuden mulighed for at koble den til sit værktøj.
SILA 5000 er med transporthjul. Denne luftrenser er til de helt store projekter, f.eks. store haller.

SILA-luftrenser og støvvæg

Når du bruger en støvvæg er saneringsrammen uundværlig til din luftrenser. Den tillader nemlig at du kan have luftrenseren stående ude foran dit støvede arbejde, men får glæde af luftrenserens funktion inde på dit støvede arbejdssted.

Til alle SILA-luftrensere fås (tilkøbes) en saneringsramme, som gør det let at indbygge luftrenseren i en støvvæg. Den kan f.eks. suppleres med en klæbemåtte på den anden side af støvvæggen. Sådan sikrer du bedst, at dit og dine kollegaers arbejdssted er støvfrit.


Sådan bruger man saneringsrammen:

SILA-luftrenser saneringsramme

 • Placér luftrenseren på den ene side af støvvæggen og saneringsrammen på den anden side

SILA-luftrenser saneringsramme

 • Saneringsrammen (tilkøb) klikkes let på luftrenseren ved hjælp af magneter. Det er ikke nødvendigt at bruge tape

SILA-luftrenser saneringsramme

 • Skær plastfolien til, så der er fri adgang til filtret

SILA-luftrenser saneringsramme

Excenterlåse har tendens til at glide op ved transport eller gå i stykker, hvis de får et slag. Det er ligegyldigt, hvor effektivt et HEPA H13-filter er, hvis det sidder i en konstruktion med svagheder. Derfor findes der ingen excenterlåse på luftrenserne fra SILA. HEPA H13-filtret er altid skruet fast, hvilket øger sikkerheden markant.

Se videoen der demonstrer, hvordan du påsætter din saneringsramme på luftrenseren.

SILA-luftrenser filterskift

Ja. Ligesom du skal skifte filteret på din støvsuger, skal du også skifte filteret i din luftrenser en gang i mellem, for at få det optimale udbytte.

SILA-luftrenser filterskift

Filterskift på din luftrenser er hurtigt klaret!

 • Du klikker rammen af

SILA-luftrenser filterskift

 • Tager filteret ud og lægger et nyt i og klikker rammen på igen

Hvis du vil se det demonstreret, vil vi anbefale dig at se videoen der demonstrer skiftet.

Hvis du bruger processug kan alarmeringen skyldes at diameteren på støvsugeren og dit værktøj ikke matcher. Der er to muligheder:

Indstillet til en for stor diameter
Hvis kontakten f.eks. indstilles til 35 mm, men du bruger en tyndere slange, f.eks. 21 mm, så vil maskinen tro at der skal komme mere luft igennem svarende til en diameter på 35 mm. Konsekvensen er, at maskinen vil opfatte filteret som tilstoppet. Støvsugeren registrerer nemlig luftmængden og deraf aktiveres filterrensningen, som, i dette eksempel, vil gå i gang hurtigere end nødvendigt.

Indstillet til en for lille diameter 
Hvis kontakten indstilles til 21 mm og der tilsluttes en slange på 35 mm, vil filterrensningen gå i gang for sent. Derfor vil filteret blive tilstoppet og støvsugeren alarmere.

Derfor: Korrekt indstilling giver den rigtige og optimale rensning af filteret. 

Alarmeringen kan selvfølgelig også skyldes, at det er tid til at skifte din pose eller filter.

Hvis du har prøvet at kontrollere din støvsuger for ovenstående problem, og den stadig alarmerer uforklarligt, så er du velkommen til at ringe til os på 36 41 02 00, så finder vi en løsning.

PCB har været brugt i fugemasser, maling, lim, termoruder og mange andre steder frem til forbuddet i 1977. PCB findes både som støv og dampe, og begge dele skal fjernes. PCB kan vandre 5–10 cm ind i beton og 1-2 m i letbeton. Dampene kan desuden trænge gennem plastik.

Fordi der er en grund til, at det blev forbudt i at bruge i byggeri i 1977. Stoffet kan hverken lugtes eller føles, men afgiver dampe ved almindelig stuetemperatur. Det optages ved indånding og gennem huden og ophobes i kroppen, som ikke kan skille sig af med det igen. Det er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at forringe forplantningsevnen. PCB er et af verdens farligste giftstoffer.

Der findes ingen standardløsninger for, hvordan du bedst fjerner PCB, da det afhænger af mange faktorer. anVærktøj ligger inde med viden om PCB og hvordan man håndterer og afskaffer det forsvarligt. Du er altid velkommen til at ringe til os på 36 41 02 00.

For at påtage sig opgaver med PCB-renovering er det vigtigt at holde sig ajour på området. Som led i Regeringens handleplan mod PCB er websiden pcb-guiden.dk oprettet. Klikker du fra forsiden ind på "Byggevirksomheder", kan du blandt andet finde råd og vejledning om, hvordan du identificerer PCB, hvordan du bortskaffer det, hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge, samt hvilke regler du skal overholde i forbindelse med PCB.

Asbest.dk og VCØB er også gode kilder til yderligere information om håndtering af PCB.

Det er bygherrens ansvar at sikre, at farligt affald bortskaffes korrekt. Bygherren skal også oplyse entreprenøren om de særlige risici, der er forbundet med udførelsen af arbejdet, herunder forekomsten af bly og PCB.

Du kan læse mere om byggeaffaldsansvar her.

anVærktøj har kulfiltervogne til rensning af PCB-dampe fra støvsugerne og beholdere til transport og bortskaffelse af PCB.

Derudover har vi både støvsugere*- og poser til PCB-håndtering:

*OBS: Ved PCB-håndtering skal din støvsuger være H-klassificeret.