Kontrol af rotationslaser

Det er altid brugerens ansvar at kontrollere sin rotationslaser før brug, og det er ikke spor svært. Start med at kontrollere X-aksen:

1. Stil laseren på en trefod eller en bordplade ca. 10 m fra en indendørs væg. Laseren skal rotere og rette op i vater.

2. Afmærk på væggen hvor laserstrålen er.

3. Drej laseren 180 grader og sæt endnu et mærke på væggen.

4. Kontrollér derefter Y-aksen ved at dreje laseren 90 grader og sætte endnu et mærke på væggen.

Alle 3 markeringer skal være inden for en afstand på 1-3 mm fra hinanden. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man sende laseren til kalibrering hos andersen & nielsen as, der reparerer lasere og måleinstrumenter af alle mærker. Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde.

>> Filmen guider dig trin for trin >>

anVærktøj reparerer måleinstrumenter og støvsugere af de fleste mærker. Når du sender værktøjet til reparation, er det vigtigt, at du vedlægger et udfyldt SERVICESKEMA.