Grabo Pro kalibrering

Hvis du har problemer med visning af sugestyrke på din digitale skærm, skal du gøre følgende for at kalibrere maskinen.

GRABO® Pro akkusugekop genkalibreringstilstand:

  1. Placer GRABO Pro på en ikke-porøs eller ru overflade, såsom en poleret flise.
  2. Tryk ON/OFF-kontakten til ON-positionen.
  3. Tryk på "målenhedsvælgeren" i 10 sekunder. Når det røde lys bliver grønt, slippes "målenhedsvælgeren".
  4. Vent ca. 5 sekunder, og vakuumpumpen begynder at virke. Lad maskinen skabe fuld sugning på emnet. Hvis sugningen ikke starter af sig selv, skal du trykke maskinen nedad på emnet for at skabe en forsegling. Fuldt sug opnås, når det digitale displaytal har nået det højeste punkt og dermed ikke fortsætter med at stige.
  5. Når fuld sugning er nået, skal du trykke på "målenhedsvælgeren" igen i 3 sekunder, indtil det grønne lys blinker, og pumpen slukker.
  6. Sluk enheden og tænd den igen med ON/OFF-knappen.

Maskinen er nu kalibreret og værdierne i det digitale displayvindue skulle være korrekte.

Vigtigt:
GRABO Pro sugekoppen vil vise forkerte værdier på det digitale display, hvis enheden ikke er kalibreret på et helt ikke-porøs eller glat overflade såsom fliser eller glas. Hvis dette sker, skal kalibreringsprocessen gentages på et ikke-porøst materiale. Udfør IKKE denne proces på glas, der er tyndere end 6 mm., da der kan opstå skader på glasset.