Tilsynsindsats mod støv

Fra marts 2022 gennemfører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats på byggepladserne med fokus på støv.

Arbejdstilsynet vil i 2022 have større fokus på det farlige byggestøv, der findes på byggepladserne. Det øgede fokus vil kunne opleves ved flere uanmeldte tilsyn på byggepladserne, hvor der bliver kigget på, om medarbejderne overholder gældende regler. Læs mere om Arbejdstilsynets særlige tilsynsindats her

Det kan være svært at finde hoved og hale i reglerne. På denne side kan du se et overblik over de fokusområder Arbejdstilsynet holder øje med, samt hvordan du konkret overholder kravene. Du kan også downloade vores vejledningen her. Husk at det altid er dit eget ansvar at holde dig opdateret om de nyeste retningslinjer. Det kan du gøre på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk
 

Brug sug på alle maskiner, fx save, boremaskiner og slibemaskiner

Tilkobl dit el-værktøj til en industristøvsuger, så byggestøvet ikke hvirvler rundt i luften. Arbejdstilsynet anbefaler altid brug af en ”H”-godkendt industristøvsuger, da denne kan klare alt slags støv på byggepladsen. Læs mere om valg af støvsuger på anværktøj.dk/vælg-støvsuger.

Støvsug overflader, som støvet lægger sig på

Der kan være meget blandet byggestøv, som ligger sig på overflader. Arbejdstilsynet anbefaler altid brug af en ”H”-godkendt industristøvsuger, da denne kan klare alt slags støv på byggepladsen. 

Ventiler rummet, så det støv, der hænger i luften, bliver fjernet

Du kan skabe frisk luft i den rum, du arbejder i, ved brug af en eller flere luftrensere. En luftrenser opsamler byggestøvet og filtrerer det fra via HEPA filtrer, og blæser kun rent luft ud på den anden side. Ved brug af flere luftrensere kan du skabe cirkulation i luften, så intet støv slipper forbi luftrenserne. 

Hold støvende arbejde adskilt fra arbejde, der ikke støver

Brug støvvægge og støvdøre til at afskærme det støvende arbejde. Plastfolien forhindrer slibestøv og byggesnavs i at sprede sig til øvrige rum. En støvvæg eller støvdør er hurtig at montere og kan genbruges flere gange. Du kan også med fordel kombinere en støvvæg og en luftrenser. Dette gøres ved brug af en saneringsramme. Luftrenseren vil skabe vakuum i det støvede rum og rense luften for støv. Luftrenseren vil kun blæse rent luft ud i det andet rum.