Vælg det rigtige filter til din industristøvsuger

Det kan være svært at finde rundt i godkendelser, støvsugere og filtre. Hvad passer til hvad, hvad er forskellen på forskellige filtre og hvad betyder mærkningerne? Det prøver vi at besvare nedenfor, hvor du også kan læse lidt om reglerne som en håndværker skal overholde i det danske byggeri.

Støvsugere og filtrering

Filtrene i en støvsuger tilbageholder det farlige byggestøv, så det ikke kan blæses tilbage i rummet, hvor du arbejder. Vi er ikke interesserede i at indånde byggestøv når vi bevæger os rundt på byggepladsen, da det kan have stor indflydelse på dit helbred på sigt. Arbejdes der med farligt byggestøv kan der være kræftfremkaldende partikler, som vi bedst muligt ønsker at beskytter os selv imod.

Når vi taler om filtre og filtrering, så tales der altså om et eller flere udskiftelige filtre, der er monteret i støvsugeren. Luften der suges ind i støvsugeren, skal igennem disse filtre inden den igen forlader maskinen.

Filterposer

 Det første filter som luften møder på en Starmix støvsuger, er filterposen. Filterposen tager de større partikler (altså alt det grove materiale der støvsuges). En støvsugerpose bliver typisk lavet i fleece eller papir, så posen kan ventilere. Hvis du arbejder med direkte farligt affald som f.eks. asbest, kan du i øvrigt bruge en pose af plast, så posen kan lukkes forsvarligt efter brug. På Delfin støvsugere er det første filter ikke posen, men et decideret filter lavet af papir eller fleece.

Forfilter

Det andet filter på Starmix støvsugere er hovedfiltret. Filtret kan være lavet af papir eller fleece og tilbageholder de finere partikler. På Delfin støvsugere er det andet filter også hovedfiltret og er lavet af papir eller fleece.

Forfiltret skal helst være så rent som muligt, derfor er det vigtigt at det renses så det ikke stopper til. Starmix renser filtrene ved hjælp af en banke
funktion, der normalt sker helt af sig selv, og du hører den bankene lyd fra maskinen. Delfin renser dem ved at vende luftretningen og blæse filtrene rene.

Med jævne mellemrum bør filtrene tages ud af maskinen og renses manuelt. Dette gøres bedst ved at vaske dem med en blød børste og lade dem tørre bagefter. Brug ALDRIG trykluft, det ødelægger filtermaterialet og gør filtreringsevnen dårligere.

Vores anbefaling er, at du som minimum skifter filteret 1 gang om året. Hvis du bruger din støvsuger med el-værktøj og tit belaster filteret med meget støv, bør det skiftes oftere.

Forstå begreberne

HEPA filtre

HEPA står for High Efficiency Particulate Arresting. Betegnelsen stammer helt tilbage til 1950, hvor amerikanerne skulle fjerne små radioaktive partikler med et filter.

HEPA-filtrene er opdelt i klasser der fortæller hvor stor procentdel af de små partikler, der tilbageholdes. F.eks. har H13 (HEPA13) en effektivitet på 99,95 % og H14 (HEPA14) en på 99,995%

Filterareal

Arealet angives i cm² eller i m², og jo større filterarealet er i forhold til luftmængden, jo bedre er støvsugeren.

For støvsugere gælder disse regler for at få klassificeringen ” H ”:

- HEPA-filteret må aldrig belastes med mere end 200 m³ / h / m².
- Lufthastigheden i slangen må aldrig falde til under 20 m/s
- Anvendes støvsugeren til afsugning fra værktøj og processer der genererer støv, skal der være en indikation, når hastigheden falder under 20 m/s. Denne grænse er sat, for at slangen og maskinen kan holde sig selv ren.

Filtermateriale og filteropbygning

For at opnå et så stort filterareal som muligt foldes filtermaterialet, som det giver det rillede udsende på de velkendte Starmix filtre. I nogle tilfælde, kan man også behandle filtermaterialet med en nanoteknologi, så det filtret nemmere slipper støvet når det bankes rent.

H, M og L klassificering af støvsugere

En industristøvsuger skal altid være mærket med et "H" (høj), "M" (mellem) eller "L" (lav), som angiver hvor meget støv filtrene opfanger, og hvilke arbejdsopgaver støvsugeren er egnet til. Arbejdstilsynet anbefaler brug af en "H"-mærket støvsuger, da denne kan klare alt slags støv på byggepladsen.

 For at en støvsuger kan godkendes til støv i klasse "H" skal den opfylde følgende kriterier: Filtreringsgrad på minimum 99,995% (det vil sige HEPA14) og være udstyret med alarm der giver lyd og blinker, hvis filtrene er stoppet. Du kan læse mere om valg af støvsuger og de forskellige klassifikationer på anv.dk/støv.

Det må altså forstås, at man ikke kan sætte et H-filter i en M-godkendt støvsuger og derved opnå en H-godkendt støvsuger. Der er flere kriterier der er gældende. Hvis du arbejder med farligt støv på byggepladsen, vil arbejdstilsynet altså ikke godtage en M-støvsuger med H-filter isat.

Vil du vide mere om støvklaøvsserne og hvilke typer støv der kan arbejdes med indenfor for H, M og L klassificeringerne, kan du læse mere på anv.dk/støv.